ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

رکوردهای آماری 59 سال گذشته ایستگاه سنندج برای 26 مهر ماه

  • کمترین دما: 1- درجه سلسیوس در سال های 1361
  • بیشترین دما: 29.4 درجه سلسیوس در سال 1390
  • بیشترین بارش: 24 میلیمتر در سال 1367

کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره