ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

رکوردهای آماری 59 سال گذشته ایستگاه سنندج برای 20 آذر ماه

کمترین دما: 16- درجه سلسیوس در سال 1361

بیشترین دما: 18 درجه سلسیوس در سال 1377

بیشترین بارش: 45 میلیمتر در سال 1370

کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره