ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

ردیف

ایستگاه

 

تلفن

1

سنندج(فرودگاه)

میدان جهاد- روبروی پایانه- ایستگاه هواشناسی سنندج

33247890-2

2

سقز

روبروی پلیس راه سنندج - سقز، اداره هواشناسی سقز ( اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی اصلی سقز )

کد پستی  6681445314

36242402

3

مریوان

جاده روستای نی، بعد از ایستگاه تقلیل فشار گاز، اداره هواشناسی مریوان ( اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی اصلی مریوان )

کد پستی 6671895533

34521611

4

بانه

بلوار سقز، میدان گاز، هواشناسی بانه ( ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی بانه )

 کد پستی 6691973166

34250610

5

زرینه

شهرستان دیواندره،بخش زرینه، اداره هواشناسی زرینه ( اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی اصلی زرینه )

کد پستی 6646118111

38822230

6

قروه

جاده قروه- سنندج، منطقه هواشناسی، اداره هواشناسی قروه ( اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی اصلی قروه )

کد پستی 6661684494

35224055

7

بیجار

میدان محمود آباد، خیابان فرودگاه، اداره هواشناسی بیجار ( اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی اصلی بیجار )

کد پستی 6651873173     

38224461

8

کامیاران

شهرک ورمهنگ،هواشناسی کامیاران ( ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی کامیاران )

 کد پستی 6631161111

35585200

9

هزارکانیان

شهرستان دیواندره، روستای هزارکانیان ( ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی هزارکانیان )

58273185

10

اداره کل هواشناسی استان کردستان

سنندج – انتهای خیابان نمکی - بلوار جانبازان – سایت اداری- جنب شرکت گاز و شرکت توزیع نیروی برق- صندوق پستی 66135-415

4-33247890

تماس با سازمان
نام کامل
رایانامه
عنوان
توضیحات
 
کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره