ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

28 آبان در سنندج از سال 1340 تا سال 1395

بیشترین دما: 20.4 درجه سلسیوس در سال 1377

کمترین دما: 5- درجه سلسیوس در سال 1357,1358

بیشترین بارش: 12 میلیمتر در سال 1339

کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره