ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

                                                                                 Adres: Sanandaj, Gaziler Blvd Site ofisi, Uygulamalı Meteoroloji Araştırma Merkezi

                                                                                                                     Posta Kodu: 34491-66168                                                                   

                                                                                                                    Posta Kutusu: 415-66135

 

alan

telefon

adres

yönetim

33247890

103

 Sanandaj, Gaziler Blvd Site ofisi, Uygulamalı Meteoroloji Araştırma Merkezi

yardım

33247890

122

 Sanandaj, Gaziler Blvd Site ofisi, Uygulamalı Meteoroloji Araştırma Merkezi

İzleme Bürosu

33247890

117

 Sanandaj, Gaziler Blvd Site ofisi, Uygulamalı Meteoroloji Araştırma Merkezi

Teknik Departmanı

33247890

121

 Sanandaj, Gaziler Blvd Site ofisi, Uygulamalı Meteoroloji Araştırma Merkezi

Bilgi Teknolojileri İletişim Ofisi

33247892

125

 Sanandaj, Gaziler Blvd Site ofisi, Uygulamalı Meteoroloji Araştırma Merkezi

İdari ve Mali

33247892

108

 Sanandaj, Gaziler Blvd Site ofisi, Uygulamalı Meteoroloji Araştırma Merkezi

Araştırma ve Tahmin Ofisi

33247892

116

 Sanandaj, Gaziler Blvd Site ofisi, Uygulamalı Meteoroloji Araştırma Merkezi

istatistik

33247890

124

 Sanandaj, Gaziler Blvd Site ofisi, Uygulamalı Meteoroloji Araştırma Merkezi

halkla ilişkiler

33247892

112

 Sanandaj, Gaziler Blvd Site ofisi, Uygulamalı Meteoroloji Araştırma Merkezi

(Kürdistan vatandaşları için) Hvagv

134

----------------------------------

SMS

30001233247890

----------------------------------

Sanandaj'da ana sinoptik istasyon

33774065

Sanandaj, cihad, Sanandaj havaalanı, zıt yük terminali

Ek sinoptik istasyonları Bane

34250610

Bane, Üniversite Meydanı, Meteoroloji Bane Bürosu

Ana sinoptik istasyonları Marivan

34521611

34550175

uzak olmayan saman köyünden Marivan, üç saman,

Ana sinoptik istasyonları Gurve

35224055

Gurve, sivil, yolun Gurve-Sanandaj, Meteoroloji Gurve Bürosu şehit

Ev Zarina sinoptik istasyonları

38822230

Zarina, 17 km yol Divandere sakızı

Ek sinoptik istasyonları Hezar Kanian

38273185

Divandere-köy tarzı-köy bin minerallerin

Ana sinoptik istasyonları terebentin

36242402

Terebentin, sakız-Kürt polis, Meteoroloji terebentin Bürosu

Ek sinoptik istasyonları Kamyaran

35533176

Kamyaran, Varmahang köy, tarım servis merkezi Varmahang

Ana sinoptik istasyonları Bijar

38224461

Bijar alan Mahmoud Abad, Meteoroloji Bijar Bürosu

 

Halkla İlişkiler Bölümü:

Tahmin İdare:                                      

Kurdistanmet2@irimo.ir

kurdistanmet1@irimo.ir

Genel Müdür: Sayın Mohammad Talib Heidari

haydari@kurdistanmet.ir

Yardımcısı: Sayın Raheem Siddiqui                                       

sedeghi@kurdistanmet.ir

İzleme Başkanı: Hüseyin bey Kamali      

----

BİT Başkanı:             ---

 

İdari gelişim ve kaynak yönetimi: Sn Fardin mülkiyet   

----

Yardımcısı Tahmin: Sn Ali Panahi

panahi@kurdistanmet.ir

Teknik Departmanı Sayın Sardar Sadeghi Başkanı

sadeghi@kurdistanmet.ir

 

 

تماس با سازمان
نام کامل
رایانامه
عنوان
توضیحات
 
کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره