ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

اطلاعیه شماره 11 پیش بینی هوا

                            ...

ادامه مطلب

اطلاعیه شماره 10 پیش بینی وضع هوا تاریخ صدور دوشنبه مورخ 96/04/19

                          ...

ادامه مطلب

اطلاعیه شماره 9 پیش بینی وضع هوا

                            ...

ادامه مطلب

اطلاعیه شماره 8 پیش بینی  وضع هوا  تاریخ صدور یکشنبه مورخ 96/04/04

باسمه تعالي

 

 اطلاعیه شماره 8 پیش بینی

ادامه مطلب

اطلاعیه شماره 7 پیش بینی وضع هوا

                          ...

ادامه مطلب

کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره