ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

3 مهر در سنندج از سال 1340 تا سال 1395

بیشترین دما: 34.2 درجه سلسیوس در سال 1394

کمترین دما: 4 درجه سلسیوس در سال 1364

بیشترین بارش: 0.1 میلیمتر در سال 1376و1354

کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره