ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

6 فروردین در سنندج از سال 1340 تا 1394

بیشترین دما: 27درجه سانتیگراد در سال 1387

کمترین دما: 6-  درجه سانتیگراد در سال 1362

بیشترین بارش: 48 میلی متر بارش در سال 1363

کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره