ورود به سایت |   پست الکترونیک                          
لینک های کاربردی مفید

سازمان هواشناسی کشور

وزارت راه و شهرسازی

مرکز ملی اقلیم شناسی

وضع هوای راه های کشور

انتشارات سازمان هواشناسی کشور

خلاصه آمار و اطلاعات هواشناسی تا سال 2014

آمار و اطلاعات تفصیلی هواشناسی تا سال 2010

پیش بینی وضع هوای استان کردستان

6
4
3
5
7
11
9
17
6
21
11
19
8
18
8
15
8
17
6
13
2
20
10

خدمات گوناگون

نظرسنجیسن (اختیاری)


شغل (اختیاری)

رویدادهای هواشناسی

19 فروردین ماه در سنندج در دوره آماری 1340 تا سال 1395

کمترین دما: 2- درجه سلسیوس در سال 1360

بیشترین دما:  27.2 درجه سلسیوس در سال 1382

بیشترین بارش: 26 میلیمتر در سال 1389

...
ادامه مطلب
آرشیو رویدادها
کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره