ماهنامه هوانمای شماره 7

منبع: روابط عمومی 39 بازدید

ماهنامه هوانمای شماره 7 سازمان هواشناسی کشور منتشر شد

ادامه خبر >>>

دیدارمدیرکل هواشناسی استان کردستان با فرماندارشهرستان مریوان

منبع: روابط عمومی 51 بازدید

مدیرکل هواشناسی استان کردستان به همراه رئیس هواشناسی شهرستان با فرماندار مریوان دیدار و گفتگو کرد.

ادامه خبر >>>

دیدار مدیرکل هواشناسی استان کردستان با فرماندارشهرستان بانه

منبع: روابط عمومی 97 بازدید

دیدار مدیرکل هواشناسی استان کردستان به همراه ذیحساب و رئیس هواشناسی بانه با فرماندارشهرستان بانه

ادامه خبر >>>

دیدارمدیرکل هواشناسی استان کردستان با فرماندارویژه شهرستان سقز

منبع: روابط عمومی 94 بازدید

مدیرکل هواشناسی استان کردستان به همراه ذیحساب و رئیس اداره هواشناسی سقز با فرماندارویژه شهرستان سقز دیدار و گفتگوکردند.

ادامه خبر >>>