برگزاری دوره آموزش« سامانه اطلاعات جغرافیایی مقدماتی »در هواشناسی کردستان

تاریخ ثبت: 1398/08/22 تعداد 433 بازدید از این خبر

دوره آموزش « سامانه اطلاعات جغرافیایی مقدماتی » به مدت پنج روزدر هواشناسی استان کردستان برگزار شد.


به گزارش روایط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان ، دوره آموزش « سامانه اطلاعات جغرافیایی مقدماتی » به مدت پنج روز از 18 آبان لغایت 22 آبان 1398 در اداره کل هواشناسی استان کردستان برگزار شد. در این دوره آموزش 30ساعته ، تعداد 25نفر از کارشناسان مطالعات و تحقیقات هواشناسی ،کارشناسان راهبری و نظارت شبکه ایستگاه های هواشناسی و کار شناسان همدیدی از استانهای آذربایجان غربی ،زنجان ،همدان و کردستان با مباحثی نظیر ( آشنایی با GIS ،آشنایی بامفاهیم نقشه وسیستم های مختصات وسیستم تصویر،آشنایی با انواع داده هاوخصوصیات آنها،کار باداده های مختلف ،تولیدداده ها وپردازش های پایه آشنا شدند.