نشست هم‌اندیشی اجرای بند ث_4 ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور دراداره کل هواشناسی استان کردستان

تاریخ ثبت: 1399/03/21 تعداد 377 بازدید از این خبر

نمایندگان از سازمان جهادکشاورزی،مدیریت بحران استان،اداره کل راه وشهرسازی،اداره کل حمل ونقل آب منطقه ای استان به منظور بررسی اجرای بند ث_4 ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشوردر اداره کل هواشناسی استان گرد هم آمدند


    به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان ، به منظور تشریک مساعی و تبادل نظر در خصوص بند ث_ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور جهت راه اندازی مرکز پایش هشدار مخاطرات جوی (بهمن، تگرگ و ...) و تکمیل شبکه پایش و هشدار سیلاب، و خشکسالی صبح پنجشنبه  22 خرداد 1399 نشستی با حضورمدیرکل هواشناسی استان کردستان جناب آقای رحیم صدیقی ،و نمایندگانی از سازمان جهاد کشاورزی ،مدیریت بحران ،راه وشهرسازی،حمل ونقل و امورآب استان درمحل اداره کل هواشناسی استان کردستان برگزار شد.
در این نشست نخست توسط هواشناسی گزارشی در خصوص بند های (4-1) ،(4-2)(4-3)و سیل و خشکسالی ارائه شدودر ادامه درخصوص تشکیل کارگروه کارشناسی برای هماهنگی در تهیه آیین نامه اجرایی بند ث ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور تبادل نظر شد و قرارشد هر دستگاه کارشناسی معرفی نماید برای حضور دراین جلسات وهمچنین پیگیری راهکارهای پیشنهادی پیرامون راه اندازی مرکز پایش هشدار مخاطرات جوی، پایش و هشدار سیل وخشکسالی  در این جلسه مورد بررسی وارزیابی قرار گرفت .