بازدید نماینده شهرستانهای مریوان وسروآباد درمجلس شورای اسلامی از هواشناسی مریوان

تاریخ ثبت: 1399/04/13 تعداد 371 بازدید از این خبر

دکتر شیوا قاسمی پورنماینده شهرستانهای مریوان وسروآباد درمجلس شورای اسلامی وعضوکمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی ،روزپنجشنبه 12تیر1399 ازایستگاه هواشناسی شهرستان مریوان بازدید بعمل آوردند


به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کردستان سرکارخانم دکتر شیوا قاسمی پورنماینده شهرستانهای مریوان وسروآباد درمجلس شورای اسلامی وعضوکمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی ،روزپنجشنبه 12تیر1399 ازایستگاه هواشناسی شهرستان مریوان بازدید بعمل آورد.
دراین بازدید آقای رحیم صدیقی مدیرکل هواشناسی استان ،توضیحاتی دررابطه با نحوه کارکرد ادوات وتجهیزات  داخل پلاتفرم ارائه دادند .وی گفت درسال زراعی جاری متوسط بارش شهرستان مریوان 834 میلیمتر بوده که این مقدار نسبت به دوره مشابه سال گذشته 46 درصد و نسبت به دوره مشابه بلند مدت 9درصد کاهش نشان می دهد. ازنظردماهم درسه ماه بهار امسال متوسط دما 15.6بوده که این مقدار نسبت به دوره مشابه سال گذشته و بلندمدت حدود 5/.دهم افزایش داشته ، وی همچنین گزارش مبسوطی ازمسائل و مشکلات اعتبارات ،،وضعیت امکانات ونیازهای هواشناسی بیان نمود.درپایان خواستارکمک و توجه به هواشناسی برای تقویت زیرساخت ها وتجهیزات هواشناسی درجهت خدمت رسانی بهتربه مردم و حفاظت از جان و مال آنها شد.  
درادامه سرکارخانم  دکترشیوا قاسمی پورضمن تقدیرازخدمات هواشناسی، گفتند اهمیت هواشناسی برکسی پوشیده نیست امیدواریم هواشناسی با صدور هشدارهای به موقع درخصوص پدیده های جوی دراستان  به مسئولین ومردم خساراتهای ها ناشی از بلایای جوی به حداقل رسانده شود.وی همچنین قول دادند که مشکلات هواشناسی را درمجلس  پیگیری خواهند نمود .