بهسازی ومقاوم سازی ایستگاه هواشناسی شهرستان مریوان

تاریخ ثبت: 1399/04/14 تعداد 314 بازدید از این خبر

بهسازی ومقاوم سازی ایستگاه هواشناسی شهرستان مریوان


به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کردستان ،رحیم صدیقی مدیرکل هواشناسی استان کردستان اعلام نمود هواشناسی شهرستان مریوان کاملاٌفرسوده شده بودونیازبه بازسازری ومقاوم سازی داشت،که برای بهسازی و مقاوم سازی آن ایستگاه در دومرحله قدام نمودیم ،درمرحله اول در سال 1398 نسبت به بازسازی و رنگ آمیزی نرده های محوطه ایستگاه ،حذف سیستم گرمایشی قدیمی که فرسوده شده بودو ایجاد سیستم گرمایشی وسرمایشی جدید برای ایستگاه و تجهیز مامورسرا اقدم شده.درمرحله دوم که درسال جاری انجام شد بازسازی و نقاشی داخل ساختمان ،بازسازی ومقاوم سازی نمای بیرونی ساختمان بطورکامل ، رنگ آمیزی حصارتوری پلاتفرم و پایه های ادوات و بازسازی کرت دماسنج ها ی خاک اقدام نموده که در تصاویرایستگاه مشهود است .