دیدارمدیرکل هواشناسی استان کردستان با فرماندارسروآباد

تاریخ ثبت: 1399/04/15 تعداد 197 بازدید از این خبر

رحیم صدیقی مدیرکل هواشناسی استان کردستان با فرماندارشهرستان سروآباددیدار و گفتگو کرد.


به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کردستان ،مدیرکل هواشناسی رحیم صدیقی با فرماندارسروآباد جناب آقای مهندس باشی در محل فرمانداری سروآباد برگزارشد. دراین دیدارصدیقی بیان نمود متوسط بارش شهرستان سروآباددرسال زراعی جاری تاکنون 669 میلیمتر بوده که این مقدار نسبت به دوره مشابه سال گذشته 42درصد و نسبت به دوره مشابه بلند مدت 13 درصد کاهش داشته و ازنظردما هم در فصل بهار امسال متوسط دما 18.2 درجه سانتی گراد بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته و بلند مدت حدود 0.8 افزایش داشته ،وی همچنین گفت  نصب وراه اندازی ایستگاه خودکاراقلیم شناسی سلین را دردست اقدام داریم که انشاالله تا هفته دولت مورد بهره برداری قرارخواهد گرفت .درپایان آقای صدیقی خواستاراعتبارات لازم برای ارتقاء و تقویت زیرساخت های هواشناسی شهرستان سروآباد درراستای ارائه هرچه بهترخدمات هواشناسی به جهت حفظ  جان و مال مردم شد.
درادامه فرماندار جناب آقای مهندس باشی ضمن تقدیر و تشکرازهواشناسی به خاطراطلاع رسانی وهشدارهای به موقع هواشناسی در این شهرستان ،قول مساعد دادند باتوجه به اینکه اقلیم شهرستان سروآباد هم زمان گرم و سرداست و ازنظر گردشگری بسیار حایزاهمیت می باشد لذا کمک خواهیم کرد تازیرساخت ها و تجهیزات هواشناسی در این شهرستان ارتقاء پیداکند.