پیش بینی فصلی

تاریخ ثبت: 1399/05/19 تعداد 161 بازدید از این خبر

پیش بینی وضعیت دما و بارش استان تا 10 آبان ماه


لطفا فایل پیوست خبر را دانلود نمائید یا اینجا کلیک کنید