پیش بینی 72 ساعته

بررسي نقشه هاي همديدي وآينده نگري :جمعه 93/8/2

با توجه به بررسی آخرین نقشه های پیش یابی، در طی امروز  و فردا شنبه استقرار جریانات پایداری را بر سطح استان خواهیم داشت، اما در روزهای یکشنبه و دوشنبه بدلیل تقویت پرفشار در سطح زمین بر روی دریای خزر  وانتقال جریانات مرطوب از شمال شرق و شرق به استان سبب ابری شدن آسمان بویژه در نواحی شمال شرقی و شمالی استان خواهد شد. از بعد از ظهرروز سه شنبه تا آخر هفته نیز با گذر متناوب جریانات ناپایدار از منطقه بتدریج بارش پراکنده باران را در سطح استان خواهیم داشت. همچنین از لحاظ دمایی از اواسط هفته آتی دماهای شبانه و اوایل صبح اندکی سردتر میگردد.


شهر

پیش بینی هوا در روزجمعه

2/8/93

حداکثردما

پیش بینی هوا در روزشنبه

3/8/93

حداقل دما

 

حداکثردما

پیش بینی هوا در روزیکشنبه

4/8/93

حداقل دما

حداکثردما

سنندج

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

24

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

5

25

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد از بعد از ظهر افزایش ابر

5

24

سقز

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

22

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

3

22

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد از بعد از ظهر افزایش ابر

3

22

قروه

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

21

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

7

22

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد از بعد از ظهر افزایش ابر

7

23

بیجار

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

20

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

7

21

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد از بعد از ظهر افزایش ابر

6

22

مریوان

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

22

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

4

23

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد از بعد از ظهر افزایش ابر

4

23

زرینه

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

19

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

3

20

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد از بعد از ظهر افزایش ابر

3

21

بانه

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

21

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

9

22

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد از بعد از ظهر افزایش ابر

8

23

کامیاران

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

23

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

5

24

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد از بعد از ظهر افزایش ابر

5

24

دمای حداقل و حداکثر ایستگاههای استان در 24 ساعت گذشته

 

شهر

سنندج

سقز

قروه

بیجار

مریوان

زرینه

بانه

کامیاران

حداقل

4

2

6

8

2

3

9

3

حداکثر

22

20

20

19

20

18

19

21