پیش بینی 72 ساعته

بررسي نقشه هاي همديدي وآينده نگري :  1393/12/10

 

تحلیل نقشه های پیش یابی ، عبور امواجی ضعیف از هوای ناپایدار را طی سه روز آینده از استان نشان می دهد که سبب افزایش پوشش ابر

، وزش باد و احتمالاً بارش های پراکنده باران و در ارتفاعات برف بویژه در روز چهارشنبه می گردد ، به دنبال آن از روز پنج شنبه تا شنبه هفته آینده

هوای استان آرام و پایدار خواهد بود همچنین از فردا تا آخر هفته دمای هوا بتدریج کاهش می یابد .

 


 

شهر

پیش بینی هوا در روز یکشنبه

10/12/93

حداکثردما

پیش بینی هوا در روز دوشنبه

11/12/93

حداقل دما

 

حداکثردما

پیش بینی هوا در روز سه شنبه

12/12/93

حداقل دما

حداکثردما

سنندج

نیمه ابری گاهی ابری همراه با وزش باد و غبار رقیق صبحگاهی

 

19

قسمتی تا نیمه ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد

1

 

17

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و احتمال بارش پراکنده

 

0

 

16

سقز

نیمه ابری گاهی ابری همراه با وزش باد و غبار رقیق صبحگاهی

 

16

قسمتی تا نیمه ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد

0

 

15

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و احتمال بارش پراکنده

 

-1

 

14

قروه

نیمه ابری گاهی ابری همراه با وزش باد و غبار رقیق صبحگاهی

 

15

قسمتی تا نیمه ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد

2

 

14

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و احتمال بارش پراکنده

 

1

 

12

بیجار

نیمه ابری گاهی ابری همراه با وزش باد و غبار رقیق صبحگاهی

 

15

قسمتی تا نیمه ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد

2

 

14

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و احتمال بارش پراکنده

 

1

 

12

مریوان

نیمه ابری گاهی ابری همراه با وزش باد و غبار رقیق صبحگاهی

 

17

قسمتی تا نیمه ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد

0

 

16

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و احتمال بارش پراکنده

 

-1

 

15

زرینه

نیمه ابری گاهی ابری همراه با وزش باد و غبار رقیق صبحگاهی

 

10

قسمتی تا نیمه ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد

-1

 

9

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و احتمال بارش پراکنده

 

-3

 

8

بانه

نیمه ابری گاهی ابری همراه با وزش باد و غبار رقیق صبحگاهی

 

13

قسمتی تا نیمه ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد

3

 

12

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و احتمال بارش پراکنده

 

1

 

11

کامیاران

نیمه ابری گاهی ابری همراه با وزش باد و غبار رقیق صبحگاهی

 

18

قسمتی تا نیمه ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد

0

 

17

نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و احتمال بارش پراکنده

 

-1

 

15