پیش بینی 72 ساعته

بررسي نقشه هاي همديدي وآينده نگري :   05/09/1393

 

براساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی، طی امروز چهارشنبه بعلت تأثیر جریانات ضعیف و ناپایدار بارش های خفیف و پراکنده برف و باران پیش بینی می شود،

  اما از اوایل صبح فردا پنج شنبه لغایت ظهر جمعه مجددا گذر امواج بارشی و ناپایدار،  سبب ابری شدن آسمان ، وزش باد ،

بارش برف و باران ( در شهرهای شمالی و سرد بارش برف ) در گردنه ها و جاده های خارج از شهر، احتمال کولاک برف و مه آلود خواهد شد.

از بعدازظهر جمعه ازشرایط ناپایداری و بارش کاسته می گردد.  همچنین از روز شنبه لغایت سه شنبه استقرار جریانات پایدار و سرد را در استان خواهیم داشت .

 


 

شهر

پیش بینی هوا در روز چهارشنبه

5/9/93

حداکثر دما

پیش بینی هوا در روز پنج شنبه

6/9/93

حداقل دما

 

حداکث  ردما

پیش بینی هوا در روز جمعه

7/9/93

حداقل دما

حداکثر دما

سنندج

نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد ، در    پاره ای نقالط مه آلود با احتمال بارش های خفیف و پراکنده  باران و برف

 

11

ابری همراه با بارش باران  و برف از شب عمدتا  بارش برف و مه آلود

1

 

8

نیمه ابری تا ابری همراه با               بارش های پراکنده برف  از بعدازظهر بتدریج کاهش ابر و بارش

2-

 

 

 

7

سقز

نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد ، در  پاره ای نقالط مه آلود با احتمال بارش های خفیف و پراکنده  برف و باران

 

8

ابری همراه با بارش برف و باران  مه آلود با وزش باد و  با احتمال کولاک برف

1-

 

6

نیمه ابری تا ابری همراه با                  بارش های پراکنده برف  از بعدازظهر بتدریج کاهش ابر و بارش

3-

 

5

قروه

نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد ، در  پاره ای نقالط مه آلود با احتمال بارش های خفیف و پراکنده  باران و برف

 

6

ابری همراه با بارش برف و باران  مه آلود با وزش باد و  با احتمال کولاک برف

0

 

5

نیمه ابری تا ابری همراه با                  بارش های پراکنده برف  از بعدازظهر بتدریج کاهش ابر و بارش

2-

 

4

بیجار

نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد ، در  پاره ای نقالط مه آلود با احتمال بارش های خفیف و پراکنده  برف و باران

 

5

ابری همراه با بارش برف و مه آلود با وزش باد و  با احتمال کولاک برف

2-

 

4

نیمه ابری تا ابری همراه با                  بارش های پراکنده برف  از بعدازظهر بتدریج کاهش ابر و بارش

4-

 

3

مریوان

نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد ، در  پاره ای نقالط مه آلود با احتمال بارش های خفیف و پراکنده  باران و برف

 

11

ابری همراه با بارش باران  و برف از شب عمدتا برف و مه آلود

2

 

7

نیمه ابری تا ابری همراه با                  بارش های پراکنده برف  از بعدازظهر بتدریج کاهش ابر و بارش

1-

 

7

زرینه

نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد ، در  پاره ای نقالط مه آلود با احتمال بارش های خفیف و پراکنده  برف و باران

 

2

ابری همراه با بارش برف و مه آلود با وزش باد و  با احتمال کولاک برف

3-

 

2

نیمه ابری تا ابری همراه با                  بارش های پراکنده برف  از بعدازظهر بتدریج کاهش ابر و بارش

4-

 

1

بانه

نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد ، در  پاره ای نقالط مه آلود با احتمال بارش های خفیف و پراکنده  برف و باران

 

9

ابری همراه با بارش برف و باران  مه آلود با وزش باد و  با احتمال کولاک برف

0

 

6

نیمه ابری تا ابری همراه با                  بارش های پراکنده برف  از بعدازظهر بتدریج کاهش ابر و بارش

2-

 

5

کامیاران

نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد ، در  پاره ای نقالط مه آلود با احتمال بارش های خفیف و پراکنده  باران و برف

 

11

ابری همراه با بارش باران  و برف از شب عمدتا برف و مه آلود

2

 

8

نیمه ابری تا ابری همراه با                  بارش های پراکنده برف  از بعدازظهر بتدریج کاهش ابر و بارش

0

 

7

دمای حداقل و حداکثر ایستگاههای استان در 24 ساعت گذشته

شهر

سنندج

سقز

قروه

بیجار

مریوان

زرینه

بانه

کامیاران

سروآباد

حاج ممدان

هزارکانیان

گل تپه

با با رشانی

موچش

دیواندره

قاملو

دهگلان

یاسوکند

سراب شهرک

سلین

حداقل

3

2

1

1-

5

2-

1

5

6

1

1-

2

4-

3

0

1

1

1

1-

8

حداکثر

8

4

5

4

8

0

6

7

10

5

3

7

8

6

8

5

4

3

3

13

 

پیش بین مسئول   :  بهرام چاره خواه