پیش بینی 72 ساعته

بررسي نقشه هاي همديدي وآينده نگري :   28/05/1393

 

براساس تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی ، طی امروز بدلیل فراهم بودن رطوبت در سطح استان، شاهد تشکیل ابر و رشد آن

همراه با وزش باد خواهیم بود، احتمال بارش های رگباری و خفیف باران در بعد از ظهر و اوایل شب دور از انتظار نمی باشد.

 طی روز های چهارشنبه و پنج شنبه نیز تأثیر جریانات ضعیف و ناپایدار موجب تشکیل ابر و وزش باد خواهد شد .

همچنین در مدت یاد شده از لحاظ دمایی تغییرات قابل ملاحظه ای پیش بینی نمی گردد.

 


 

شهر

پیش بینی هوا در روزسه شنبه

28/5/93

حداکثردما

پیش بینی هوا در روزچهارشنبه

29/5/93

حداقل دما

 

حداکثردما

پیش بینی هوا در روزپنج شنبه

30/5/93

حداقل دما

حداکثردما

سنندج

قسمتی ابری با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابربا احتمال رگبار خفیف باران

38

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر با غبار رقیق

14

38

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد

15

39

سقز

قسمتی ابری با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابربا احتمال رگبار خفیف باران

36

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر با غبار رقیق

12

36

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد

13

37

قروه

قسمتی ابری با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابربا احتمال رگبار خفیف باران

35

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر با غبار رقیق

16

35

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد

16

36

بیجار

قسمتی ابری با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابربا احتمال رگبار خفیف باران

34

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر با غبار رقیق

16

34

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد

16

35

مریوان

قسمتی ابری با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابربا احتمال رگبار خفیف باران

39

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر با غبار رقیق

17

39

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد

17

39

زرینه

قسمتی ابری با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابربا احتمال رگبار خفیف باران

32

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر با غبار رقیق

11

32

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد

12

33

بانه

قسمتی ابری با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابربا احتمال رگبار خفیف باران

37

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر با غبار رقیق

20

37

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد

20

37

کامیاران

قسمتی ابری با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابربا احتمال رگبار خفیف باران

38

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر با غبار رقیق

15

38

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد

16

38

دمای حداقل و حداکثر ایستگاههای استان در 24 ساعت گذشته

 

شهر

سنندج

سقز

قروه

بیجار

مریوان

زرینه

بانه

کامیاران

سروآباد

حاج ممدان

هزار کانیان

گل تپه

سراب شهرک

اویهنگ

موچش

دیواندره

بابارشانی

قاملو

دهگلان

یاسوکند

سلین

حداقل

15

13

17

17

18

12

21

16

21

15

11

19

9

20

16

13

11

9

16

16

26

حداکثر

37

35

31

31

37

29

35

37

39

33

30

32

27

34

34

31

33

31

32

35

42

پیش بین مسئول   :  بهرام چاره خواه