پیش بینی 72 ساعته

بررسي نقشه هاي همديدي وآينده نگري :   09/06/1393

 

براساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی ، طی امروز تأثیر جریانات مرطوب شمالی و شمال شرقی بر استان سبب تشکیل و رشد ابر ،

 وزش باد و برای نواحی شمالی وشمال شرقی استان ( بیجار ، زرینه و سقز و هزار کانیان ) احتمال رگبار های خفیف و پراکنده باران پیش بینی می شود .

در روزهای دوشنبه لغایت چهارشنبه امواج نسبتاً پایداری بر منطقه حاکم خواهد شد .

 


 

شهر

پیش بینی هوا درروز یکشنبه

9/6/93

حداکثردما

پیش بینی هوا درروز دوشنبه

10/6/93

حداقل دما

 

حداکثردما

پیش بینی هوا درروز سه شنبه

11/6/93

حداقل دما

حداکثردما

سنندج

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر ،

37

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

13

38

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

13

38

سقز

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر ، با احتمال بارش خفیف باران

35

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

11

36

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

11

35

قروه

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر ،

32

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

14

34

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

13

34

بیجار

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر ، با احتمال بارش خفیف باران

30

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

13

33

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

13

33

مریوان

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر ،

36

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

11

37

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

11

36

زرینه

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر ، با احتمال بارش خفیف باران

30

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

11

31

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

10

31

بانه

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر ،

33

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

17

35

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

17

36

کامیاران

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر ،

36

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

13

37

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

13

37

دمای حداقل و حداکثر ایستگاههای استان در 24 ساعت گذشته

 

شهر

سنندج

سقز

قروه

بیجار

مریوان

زرینه

بانه

کامیاران

سروآباد

حاج ممدان

هزار کانیان

گل تپه

سراب شهرک

اویهنگ

موچش

دیواندره

بابارشانی

قاملو

دهگلان

یاسوکند

سلین

حداقل

14

12

16

16

12

13

19

13

17

18

12

20

13

18

15

13

18

9

14

18

24

حداکثر

38

36

33

32

37

32

34

36

39

32

33

36

28

35

35

33

35

31

33

34

42

پیش بین مسئول   :  بهرام چاره خواه