پیش بینی 72 ساعته

بررسي نقشه هاي همديدي وآينده نگري : سه شنبه 31/4/93

با توجه به تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی، طی امروز تا روز یکشنبه هفته آینده تأثیر جریانات پایدار را بر سطح استان خواهیم داشت که پیامد آن تشکیل موضعی ابر و وزش باد می باشد . همچنین از فردا بتدریج تا روز شنبه دمای هوا افزایش می یابد .


شهر

پیش بینی هوا درروز سه شنبه

31/4/93

حداکثردما

پیش بینی هوا درروز چهار شنبه

1/5/93

حداقل دما

 

حداکثردما

پیش بینی هوا درروزپنج شنبه

2/5/93

حداقل دما

حداکثردما

سنندج

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

35

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

13

36

صاف تا قسمتی ابری با وزش باد

15

38

سقز

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

32

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

11

33

صاف تا قسمتی ابری با وزش باد

13

35

قروه

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

30

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

16

32

صاف تا قسمتی ابری با وزش باد

17

35

بیجار

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

29

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

15

31

صاف تا قسمتی ابری با وزش باد

17

34

مریوان

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

34

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

14

35

صاف تا قسمتی ابری با وزش باد

15

36

زرینه

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

26

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

10

28

صاف تا قسمتی ابری با وزش باد

12

30

بانه

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

30

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

17

32

صاف تا قسمتی ابری با وزش باد

18

34

کامیاران

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

32

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

12

35

صاف تا قسمتی ابری با وزش باد

14

37

دمای حداقل و حداکثر ایستگاههای استان در 24 ساعت گذشته

 

شهر

سنندج

سقز

قروه

بیجار

مریوان

زرینه

بانه

کامیاران

سروآباد

حاج ممدان

هزار کانیان

گل تپه

سراب شهرک

آویهنگ

دیواندره

بابارشانی

قاملو

یاسوکند

سلین

حداقل

14

12

17

16

15

11

18

12

19

15

12

19

6

19

12

12

8

17

25

حداکثر

36

32

31

31

35

27

30

33

35

33

27

33

29

36

36

33

28

31

43