پیش بینی 72 ساعته

بررسي نقشه هاي همديدي وآينده نگري :   1393/01/09

 

تحلیل و بررسی نقشه های پیش یابی، نشانگر تأثیر امواج ناپایدار و فعال بارشی طی امروز یکشنبه و فردا دوشنبه بر استان می باشد که موجب ابری شدن آسمان

، وزش باد ( گاهی شدید ) همراه با بارش باران ( ارتفاعات احتمالاً برف ) با رعدو برق و تشکیل مه می شود . برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه

احتمال بارش های خفیف و رگباری پیش بینی می گردد.از نظر دمایی همچنان طی امروز و فردا دماهای شبانه و ابتدای صبح افزایش می یابد.

همچنین در روز دوشنبه بدلیل تشکیل گردوخاک بروی عراق بخشی از آن به استان منتقل خواهد شد .

 


 

شهر

پیش بینی هوا در روز یکشنبه

9/1/94

حداکثردما

پیش بینی هوا در روز دوشنبه

10/1/94

حداقل دما

 

حداکثردما

پیش بینی هوا در روز سه شنبه

11/1/94

حداقل دما

حداکثردما

سنندج

ابری همراه با وزش باد با بارش باران و رعدو برق ، مه آلود

 

12

ابری با وزش باد (گاهی شدید) همراه با باران و رعدو برق (ارتفاعات برف)غبارآلود، از اواخر وقت کاهش بارش

5

 

10

قسمتی تا نیمه ابری در پاره ای نقاط مه آلود با احتمال بارش های خفیف و پراکنده باران

 

3

 

14

سقز

ابری همراه با وزش باد با بارش باران و رعدو برق ، مه آلود

 

12

ابری با وزش باد (گاهی شدید) همراه با باران و رعدو برق (ارتفاعات برف)غبارآلود، از اواخر وقت کاهش بارش

4

 

9

قسمتی تا نیمه ابری در پاره ای نقاط مه آلود با احتمال بارش های خفیف و پراکنده باران

 

2

 

13

قروه

ابری همراه با وزش باد با بارش باران و رعدو برق ، مه آلود

 

14

ابری با وزش باد (گاهی شدید) همراه با باران و رعدو برق (ارتفاعات برف)غبارآلود، از اواخر وقت کاهش بارش

5

 

10

قسمتی تا نیمه ابری در پاره ای نقاط مه آلود با احتمال بارش های خفیف و پراکنده باران

 

3

 

13

بیجار

ابری همراه با وزش باد با بارش باران و رعدو برق ، مه آلود

 

15

ابری با وزش باد (گاهی شدید) همراه با باران و رعدو برق (ارتفاعات برف)غبارآلود، از اواخر وقت کاهش بارش

4

 

9

قسمتی تا نیمه ابری در پاره ای نقاط مه آلود با احتمال بارش های خفیف و پراکنده باران

 

2

 

12

مریوان

ابری همراه با وزش باد با بارش باران و رعدو برق ، مه آلود

 

12

ابری با وزش باد (گاهی شدید) همراه با باران و رعدو برق (ارتفاعات برف)غبارآلود، از اواخر وقت کاهش بارش

6

 

10

قسمتی تا نیمه ابری در پاره ای نقاط مه آلود با احتمال بارش های خفیف و پراکنده باران

 

3

 

14

زرینه

ابری همراه با وزش باد با بارش باران و رعدو برق ، مه آلود

 

10

ابری با وزش باد (گاهی شدید) همراه با باران و رعدو برق (ارتفاعات برف)غبارآلود، از اواخر وقت کاهش بارش

3

 

8

قسمتی تا نیمه ابری در پاره ای نقاط مه آلود با احتمال بارش های خفیف و پراکنده باران

 

1

 

11

بانه

ابری همراه با وزش باد با بارش باران و رعدو برق ، مه آلود

 

11

ابری با وزش باد (گاهی شدید) همراه با باران و رعدو برق (ارتفاعات برف)غبارآلود، از اواخر وقت کاهش بارش

8

 

9

قسمتی تا نیمه ابری در پاره ای نقاط مه آلود با احتمال بارش های خفیف و پراکنده باران

 

3

 

13

کامیاران

ابری همراه با وزش باد با بارش باران و رعدو برق ، مه آلود

 

13

ابری با وزش باد (گاهی شدید) همراه با باران و رعدو برق (ارتفاعات برف)غبارآلود، از اواخر وقت کاهش بارش

6

 

10

قسمتی تا نیمه ابری در پاره ای نقاط مه آلود با احتمال بارش های خفیف و پراکنده باران

 

4

 

14