پیش بینی 72 ساعته

بررسي نقشه هاي همديدي وآينده نگري:  1/07/1393

 

     تحلیل و بررسی آخرین نقشه های پیش یابی نشان می دهد که طی امروز و فردا گذر جریانات ضعیفی از سطح استان

موجب تشکیل موضعی ابر و وزش باد می گردد. اما در روز پنج شنبه عبور موجی از هوای ناپایدار از شمال غرب کشور برای منطقه سبب تشکیل و رشد ابر ،

وزش باد و برای بخشی از شمال غرب وشمال استان ( بانه و سقز ) احتمال بارش خفیف باران می شود .


شهر

پیش بینی هوا درروز سه شنبه

1/7/93

حداکثردما

پیش بینی هوا درروز چهار شنبه

2/7/93

حداقل دما

 

حداکثردما

پیش بینی هوا درروز پنج شنبه

3/7/93

حداقل دما

حداکثردما

سنندج

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد بتدریج افزایش ابر

30

صاف تا قسمتی ابری با وزش باد

9

32

قسمتی ابری تا نیمه ابری با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر

11

32

سقز

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد بتدریج افزایش ابر

27

صاف تا قسمتی ابری با وزش باد

8

29

قسمتی ابری تا نیمه ابری با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده باران

9

29

قروه

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد بتدریج افزایش ابر

27

صاف تا قسمتی ابری با وزش باد

10

29

قسمتی ابری تا نیمه ابری با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر

12

29

بیجار

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد بتدریج افزایش ابر

26

صاف تا قسمتی ابری با وزش باد

12

28

قسمتی ابری تا نیمه ابری با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر

12

28

مریوان

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد بتدریج افزایش ابر

28

صاف تا قسمتی ابری با وزش باد

8

30

قسمتی ابری تا نیمه ابری با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر

9

30

زرینه

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد بتدریج افزایش ابر

24

صاف تا قسمتی ابری با وزش باد

7

26

قسمتی ابری تا نیمه ابری با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر

8

26

بانه

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد بتدریج افزایش ابر

25

صاف تا قسمتی ابری با وزش باد

13

27

قسمتی ابری تا نیمه ابری با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده باران

14

27

کامیاران

کمی تا قسمتی ابری با وزش باد بتدریج افزایش ابر

29

صاف تا قسمتی ابری با وزش باد

8

31

قسمتی ابری تا نیمه ابری با وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر

10

31

دمای حداقل و حداکثر ایستگاههای استان در 24 ساعت گذشته

 

شهر

سنندج

سقز

قروه

بیجار

مریوان

زرینه

بانه

کامیاران

سروآباد

حاج ممدان

هزار کانیان

گل تپه

سراب شهرک

اویهنگ

دیواندره

قاملو

دهگلان

یاسوکند

سلین

حداقل

8

7

9

12

6

7

13

7

11

12

7

14

5

12

7

7

6

10

18

حداکثر

30

27

26

26

28

23

24

28

30

23

24

26

24

26

27

25

25

27

34