پیش بینی هوای سقز

30°c

8°c

صاف در بعضی ساعات وزش باد

1399/06/29

يکشنبه

31°c

8°c

صاف تا کمي ابري وزش باد

1399/06/30

دوشنبه

31°c

9°c

صاف تا کمي ابري وزش باد

1399/06/31

سه شنبه