پیش بینی هوای سقز

10°c

0°c

ابري و مه آلود همراه با بارش باران و برف با احتمال رعدوبرق گاهی وزش بادشديد در ارتفاعات کولاک برف

1398/12/07

چهارشنبه

5°c

-6°c

ابري و مه آلود همراه با بارش باران و برف گاهی وزش بادشديد در ارتفاعات کولاک برف بتدریج کاهش ابر

1398/12/08

پنج شنبه

10°c

-4°c

نيمه ابري تا ابري همراه با وزش باد و مه صبحگاهي

1398/12/09

جمعه