پیش بینی هوای بانه

30°c

16°c

صاف در بعضی ساعات وزش باد

1399/06/29

يکشنبه

31°c

16°c

صاف تا کمي ابري وزش باد

1399/06/30

دوشنبه

30°c

15°c

صاف تا کمي ابري وزش باد

1399/06/31

سه شنبه