پیش بینی هوای قروه

9°c

0°c

ابري و مه آلود همراه با رگبار باران با احتمال رعدوبرق گاهی وزش بادشديد

1398/12/07

چهارشنبه

1°c

-7°c

ابري و مه آلود همراه با بارش باران و برف گاهی وزش بادشديد در ارتفاعات کولاک برف بتدریج کاهش ابر

1398/12/08

پنج شنبه

6°c

-5°c

نيمه ابري تا ابري همراه با وزش باد و مه صبحگاهي

1398/12/09

جمعه