پیش بینی هوای کامیاران

34°c

10°c

صاف در بعضی ساعات وزش باد

1399/06/29

يکشنبه

35°c

11°c

صاف تا کمي ابري وزش باد

1399/06/30

دوشنبه

34°c

10°c

صاف تا کمي ابري وزش باد

1399/06/31

سه شنبه