پیش بینی هوای هزارکانیان

6°c

-2°c

ابري و مه آلود همراه با بارش باران و برف با احتمال رعدوبرق گاهی وزش بادشديد در ارتفاعات کولاک برف

1398/12/07

چهارشنبه

0°c

-8°c

ابري و مه آلود همراه با بارش باران و برف گاهی وزش بادشديد در ارتفاعات کولاک برف بتدریج کاهش ابر

1398/12/08

پنج شنبه

4°c

-7°c

نيمه ابري تا ابري همراه با وزش باد و مه صبحگاهي

1398/12/09

جمعه