پیش بینی هوای سنندج

35°c

12°c

صاف در بعضی ساعات وزش باد

1399/06/29

يکشنبه

36°c

13°c

صاف تا کمي ابري وزش باد

1399/06/30

دوشنبه

36°c

12°c

صاف تا کمي ابري وزش باد

1399/06/31

سه شنبه